Ben ik als zorg-organisatie NEN7510 compliant? Publicatie najaar 2022.

Posted by in security

Zorgorganisaties (groot en klein) moeten hun informatiebeveiliging regelen konform de
NEN7510 norm voor informatiebeveiliging.

Gebleken is dat 2/3 van de zorginstellingen nog niet volledig NEN7510 compliant zijn (meting
oktober 2022), of misschien nog niet zijn gestart met de implementatie van deze wettelijk
verplichte richtlijn.

De reden is vaak dat de laatste twee jaar Covid19 de aandacht heeft opgeslokt, maar ook dat
er weinig tot geen specialistische kennis in huis is om deze beveiligingsnorm te
implementeren in de organisatie. “Hoe moet ik hieraan beginnen, en wat moet ik daadwerkelijk doen?” zijn veel opmerkingen die ik van organisaties te horen krijg.

Beheersmaatregelen zijn vaak wel ingeregeld, zoals bijvoorbeeld een goede back-up, anti-
virussoftware op de werkplek en netwerkbeveiliging, maar het managementsysteem om
deze maatregelen te controleren is meestal niet aanwezig.

Er is een helder stappenplan beschikbaar om NEN7510-compliancy te bereiken.

Privacy4sure kan u hierbij helpen en adviseren. Neem gerust contact met mij op.