Wie is verantwoordelijk voor gelekte data? Dat bent u!

Posted by in Nieuws

“Er komt een vrouw bij de hacker”, jazeker dit is de titel van een boek geschreven in 2014 door Maria
Genova wat eng beschrijft wat er zoal mis kan gaan als je identiteit wordt gestolen en misbruikt.
Identiteitsfraude komt op grote schaal voor…zowel privé als zakelijk. Sinds 2014 is er helaas veel
veranderd, maar niet echt verbeterd: cyberactiviteiten zijn grootschalig toegenomen.

Ondernemingen zijn op zoek naar passende oplossingen om deze nieuwe vorm van criminaliteit
effectief te bestrijden. Niemand wil op de voorpagina van de krant staan met de kop:
“privacygevoelige gegevens gelekt bij…..” vult u maar in. Dit gebeurt echter dagelijks.

Samenwerking met bedrijven die in beveiliging van data zijn gespecialiseerd is een must voor de
oplettende ondernemer. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de wet die de
privacybescherming voorschrijft bij bedrijven en organisaties. Maar deze wet lost uw
beveiligingsprobleem niet op: dat moet u zelf regelen. U bent hoofdelijk aansprakelijk als er data per
abuis of opzettelijk lekt uit uw bedrijf. Natuurlijk alleen als deze data misbruikt wordt.

Ik adviseer organisaties over informatiebeveiliging, en samen met u implementeer ik de juiste
oplossingen, waarbij uzelf “in control” blijft. Wilt u weten wat dit betekent, neem dan telefonisch
contact op via 06 2226 1910. Of mail naar jtraas@privacy4sure.nl