Privacy4sure

Beveiliging van bedrijfsdata

De interneteconomie biedt naast voordelen ook veel risico’s. Cybercrime is big business. Informatiebeveiliging is dan ook een bedrijfskundige uitdaging. Wat zijn uw risico’s en hoe beperkt u deze? Privacy4sure helpt u met het op orde brengen van uw informatiebeveiliging.

Analyseer wat je weet, níet wat je denkt. Maar wat weet u eigenlijk?

Security stapsgewijs analyseren

Vanuit diverse branches is er steeds meer vraag naar inzicht en advies omtrent informatiebeveiliging. Privacy4sure helpt u met uitdagingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Samen met u kijken we naar de noodzakelijke maatregelen voor uw organisatie. En of alles conform de AVG-wetgeving gaat.

We leveren een breed scala aan diensten met betrekking tot informatiebeveiliging. Deze diensten zijn onlosmakelijk verbonden met de 4 stappen in het informatiebeveiligingsprogramma: inventarisatie, productie, implementatie en kwaliteitscontrole. Door dit stappenplan te doorlopen, dekt u alle relevante onderwerpen af. Zo worden bedrijfsrisico’s geïdentificeerd, medewerkers en de ICT-omgeving beschermd en mogelijke incidenten tijdig gedetecteerd.

In het speelveld van Privacy & Security werk ik samen met een aantal technologiebedrijven die gespecialiseerd zijn in privacy- & securityoplossingen, gebaseerd op industriestandaarden.